Plush

Pikachu Sleeping Bag (Venasaur)

Banpresto

Pikachu Sleeping Bag (Venasaur)
Approximately 9.5 inches tall
RM90.00 MYR